Již od roku 1998 se zasazujeme o rozvoj moderní komunikační infrastruktury a zlepšování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací. Prosazujeme a chráníme zájmy našich členů, kteří provozují sítě elektronických komunikací, poskytují v nich služby nebo pro ně dodávají obsah.  

Společnými silami vytváříme odborná stanoviska, připomínkujeme právní předpisy a pořádáme semináře k otázkám technickým, obsahovým i legislativním. Při své činnosti spolupracujeme s partnery v rámci sektoru elektronických komunikací, veřejnou správou i s akademickou obcí.

Jsme spolkem zapsaným dle občanského zákoníku. Naším členem může být každý, kdo podá přihlášku, splní podmínky členství a souhlasí se stanovami spolku. Více informací najdete v sekci historie.