Předseda spolku

Statutární orgán spolku. Jeho úkolem je zastupovat spolek navenek, řídit a koordinovat činnost všech jeho orgánů. Při své činnosti plní úkoly uložené členskou schůzí a představenstvem.

Rostislav Kocman

 

Představenstvo

Nejvyšší orgán spolku mezi členskými schůzemi. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.

 

 

Ing. Miloš Koděra, místopředseda spolku Mgr. Michal Frankl Ing. Václav Paleček
O2 Czech Republic a.s. CETIN a.s. HBO Europe s.r.o.
Ing. Marcel Procházka Mgr. Filip Šváb
České Radiokomunikace a.s. AT&T Global Network Services Czech Republic a.s.
 

 

 

Ing. Eva Nemeshegyi
T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Rada

Odborný poradní orgán předsedy spolku a představenstva složený z expertů působících v oboru elektronických komunikací.

 

JUDr. Hana Gawlasová, předsedkyně rady Viktor Filip Mgr. Jana Hays
CETIN a.s. CETIN a.s.
JUDr. Antonín Hedrlín, Ph.D. Martin Kavěna LL.B., B.C.L. JUDr. Michal Krejčík
HBO Europe s.r.o. České Radiokomunikace a.s. O2 Czech Republic a.s.
JUDr. Josef Pivoňka, Ph.D. Ing. Libor Šeda Ing. Zdeněk Vorel
O2 Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. České Radiokomunikace a.s.
Mgr. Karolina Helebrantová
T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Tajemnice

Zajišťuje běžný chod spolku v otázkách organizačních a komunikačních. Je podřízena předsedovi spolku a představenstvu.

Mgr. Iva Píchová