Od založení po současnost

Česká asociace elektronických komunikací z.s. prošla za svou existenci řadou změn. Založena byla dne 18. prosince 1998 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací. Pod tímto názvem také registrovalo asociaci Ministerstvo vnitra České republiky dne 15. 2. 1999 (č. j. VS/1-1/39 060/99-R). Z důvodu rozšíření činnosti se asociace dne 18. prosince 2001 přejmenovala na Českou asociaci kompetitivních komunikací. Vzhledem ke změně používané terminologie přijala asociace dne 6. září 2007 název Česká asociace elektronických komunikací o. s. V roce 2014 se asociace podřídila úpravě spolkové činnosti v novém Občanském zákoníku a do svého názvu doplnila zkratku „z.s.“, tj. zapsaný spolek.

 

Konference a semináře z poslední doby

1. října 2019
Odborný seminář na téma Kolektivní správa autorských práv při přenosu vysílání

20. května 2019
Společná konference ČAEK a ČTÚ na téma Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice

31. května 2018
Společná konference ČAEK a ČTÚ na téma Kodex elektronických komunikací a jeho transpozice v právním řádu České republiky

9. listopadu 2017
Společná konference ČAEK a ČTÚ na téma Výstavba sítí elektronických komunikací nové generace

18. května 2017
Společná konference ČAEK a ČTÚ na téma Infrastruktura pro další generace a distribuce chráněného obsahu

24. listopadu 2016
Odborný seminář ČAEK a ČTÚ na téma Implementace směrnice o snížení nákladů na výstavbu NGA sítí

9. června 2016
Odborný seminář na téma Úroveň správy a ochrany obsahu v sítích elektronických komunikací

31. března 2016
Odborný seminář na téma Úroveň regulace státu v infrastrukturních odvětvích

 

Výroční ceny spolku

Spolek udělil za dobu své existence několik výročních cen. V chronologickém pořadí jsou nositeli ocenění následující osoby a instituce:

 

2018

Ing. Marek Ebert, ředitel sekce regulace, Český telekomunikační úřad
Ing. Petra Holubičková, tehdejší attaché pro věci telekomunikační, poštovních služeb a Galileo, Stálé zastoupení České republiky při EU v Bruselu
Právo informačních technologií, kolektiv autorů publikace vedený doc. JUDr. Radimem Polčákem, Ph.D., vedoucím Ústavu práva a technologií, Masarykova univerzita, Brno

 

2017

Mgr. Martin Adam, senior právník ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Bc. Barbora Havelková Adámková, vedoucí sekretariátu předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu
Mgr. Viktor Filip, specialista regulace ve společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 

2016

Mgr. Jana Hays, vedoucí regulačních záležitostí ve společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Samostatné oddělení autorského práva Ministerstva kultury České republiky

 

2015

JUDr. Jan Stárek, tehdejší předseda Rady ČAEK
Fabio Colasanti

 

2014

Ing. Vilém Veselý, zástupce ředitelky odboru elektronických komunikací, vedoucí oddělení integrace, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. a JUDr. Tomáš Nielsen – spoluautoři komentáře k zákonu o elektronických komunikacích (vydalo nakladatelství Linde v roce 2014)

 

2013

Ing. Václav Bartoň,
společnost AT&T Global Network Services Czech Republic a.s.

 

2012

Chris Hutchins, tehdejší Vice President European Policy
společnost Liberty Global B. V.
společnost Braband TV News

 

2011

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., tehdejší předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Ladislav Mikuš, tehdejší předseda Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky
společnost Euroffice Praha – Brusel a.s.

 

2010

Dipl. Ing. Roland Mahler, tehdejší předseda představenstva T-Mobile Czech Republic a.s.
Fakulta elektrotechnická ČVUT

 

2009

Ing. Mgr. Jaromír Novák, tehdejší vedoucí oddělení evropské integrace Ministerstva průmyslu a obchodu
společnost LICA s.r.o.

 

2008

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., tehdejší předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
společnost HBO Europe s.r.o.

 

2007

Jan Dašovský, ředitel společnosti itself s.r.o.
společnost UPC Česká republika, s.r.o.

 

2006

Vladimír Mlynář
Rada Českého telekomunikačního úřadu

 

2005

společnost T-Mobile Czech Republic a.s
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.

 

2004

Ing. Václav Bartoň, tehdejší generální ředitel společnosti UPC Česká republika a.s.
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.
společnost UPC Česká republika, s.r.o.
autoři publikace Právo informačních a telekomunikačních systémů, druhého aktualizovaného a rozšířeného vydání, C.H.Beck 2004

 

2003

dozorčí rada ČAKK a zakládající členové asociace: společnosti UPC Česká republika, s.r.o., Karneval Media s.r.o., HBO Europe s.r.o., LICA s.r.o., Hughes Network Systems

 

2002

společnost SELF servis, spol. s r.o. (nyní itself s.r.o.)
odborný časopis Technologies & Prosperity

 

Čestné a poradní orgány

Jan Dašovský, čestný člen a principiální poradce představenstva spolku

JUDr. Antonín Hedrlín, Ph.D., čestný předseda rady

Mgr. Vladimíra Chlandová, čestná předsedkyně představenstva

Petr Jílek, zvláštní technický poradce představenstva

Ing. Vladimír Petržílka, zakládající zasloužilý člen a čestný člen představenstva spolku

Ing. Luboš Čipera, spoluzakladatel spolku

 

Čestní členové spolku

JUDr. Aleš Janků

Jan Van Steeg

Philip A. Roter

Richard Zane Singer

Prof. Ing. Mirko Novák, DrSc.

Roger Wilson, Esq.

Richard Woolam, Esq.

Hon. Bruce Zeller, Esq.

Hon. David Duane DEA, Esq.

Malcolm Harbour

Gene Musselman

Svatoslav Novák

Philip Virgo

Gary Waller