Praha, 1. října 2019 – Seminář ve věci kolektivní správy autorských práv při přenosu vysílání

V úterý 1. října 2019 od 14,30 hodin se v prostorách advokátní kanceláře Squire Patton Boggs uskuteční podzimní seminář České asociace elektronických komunikací z.s. (ČAEK), jehož tématem bude kolektivní správa autorských práv při přenosu vysílání.

Řečníci z řad kolektivních správců, poskytovatelů převzatého vysílání a zástupců asociací si od Hospodářské komory ČR vyslechnou prezentaci shrnující úspěšné vyjednávání s kolektivními správci ve věci sazby za přenos vysílání pro období 2019-2023 a budou diskutovat přetrvávající problémy i rozdílné výklady panující v této oblasti autorského práva. Zaměří se také na souhrn výkladu judikatury a právních názorů na předmětnou problematiku (rozsah oprávnění kolektivních správců, FTA programy, nelineární služby poskytované s vysíláním, technologickou neutralitu atp.).