Kulatý stůl k připravovanému akčnímu plánu 2.0

Česká asociace elektronických komunikací z.s. se ve středu 29. 5. 2019 se na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) uskutečnil kulatý stůl k připravovanému Akčnímu plánu 2.0, který aktualizuje Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací schválený vládou usnesením ze dne 10. května 2017 č. 350.

ČAEK oceňuje reprezentativní účast zástupců ministerstev, úřadů, asociací i samospráv ČR a velmi pragmatický přístup předkladatele akčního plánu. „Samotný dokument je pojat prakticky, a pokud by byl realizován, velmi by to přispělo ke zrychlení pokrytí České republiky vysokorychlostními sítěmi elektronických komunikací“ komentoval dokument předseda ČAEK, Petr Josefi.

Za prioritní oblasti k řešení považuje ČAEK kapitoly zabývající se cenou věcných břemen a plnění souvisejících, zjednodušení přípoloží, jednotný přístup k umožnění výjimek pro nadzemní vedení sítí, tam kde je podzemní stavba problematická či neekonomická, zajištění přístupu k vnitřním vedení zejména v domech s SVJ, a oblast digitálních technických map.

ČAEK je připravena na uvedených tématech dále s orgány státní správy spolupracovat a podporovat všechna pragmatická řešení.