Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Británie z EU

1 /19
12/1/2019

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 7. ledna 2019 usnesením č. 16 návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii po přechodné období.


Cílem této právní úpravy je po přechodnou dobu zmírnit možné dopady ukončení členství Spojeného království v Evropské unii, pokud by tak bylo učiněno bez dohody.


Vláda uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona a navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem zákona podle bodu I a II usnesení vlády ze dne 7. ledna 2019 č. 16 vyslovila souhlas již v prvém čtení.


1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček představil 17. ledna 2019 zástupcům politických stran návrh zákona pro případ vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, pokud by se nepodařilo dojednat dohodu k 29. březnu 2019. Politické strany souhlasily s přijetím zákona ve zrychleném projednávání v Parlamentu.


Během jednání si jeho účastníci vysvětlili princip jednotlivých bodů zákona. Platí, že ve vyjmenovaných oblastech se i po vystoupení Británie z Evropské unie britský občan považuje za občana Evropské unie. Podobné podmínky budou mít recipročně i čeští občané ve Spojeném království.


 


Projednávání vládního návrhu zákona (sněmovní tisk 368) zařazeno na pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny (od 22. ledna 2019).


Návrh zákona projednala Poslanecká němovna v obecné rozpravě 23. ledna 2019 na 26. schůzi.
Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 436).
Návrh byl projednán v podrobné rozpravě 23. ledna 2019 na 26. schůzi a přijat (usnesení č. 436).


 https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB83F6R3J


 


Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 7. března 2019 zákon ze dne 27. února 2019 o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie.


 


Zákon č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, byl vyhlášen 14. března 2019 v částce 32 Sbírky zákonů.


 


 


file:///C:/Users/User/Downloads/sb0032-2019.pdf


21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…