Jmenování čestného předsedy

12 /18
18/12/2018

18. prosince 2018


 


U příležitosti 20. výročí založení spolku představenstvo ocenilo


 


Zdeňka Vaníčka


  


za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku.


Listinu svědčící o tomto uznání představenstvo předsedovi spolku předalo při slavnostním zasedání a jubilejním obědě představenstva a rady dne 18. prosince 2018 v Praze.


Zdeněk Vaníček je jedním ze spoluzakladatelů asociace (18. prosince 1998) a byl zvolen jejím prvním prezidentem 14. ledna 1999. V souvislosti s přeměnou občanského sdružení v zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku se stal jeho předsedou a statutárním zástupcem.


Funkční období ukončí dnem 28. února 2019.


 


V Praze dne 18. prosince 2018


 


 


Zdeněk Vaníček


Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.), doktorát evropského práva, doživotní čestný člen (Fellow) zahraniční učené společnosti (SCTE), čestný doktorát zahraniční univerzity. Pracoval jako právník, analytik a poradce zahraniční diplomatické mise, pozorovatel a hostující profesor mezinárodních vztahů a práva na zahraniční univerzitě (Kypr). Byl členem Ústavů a kateder Fakulty dopravní a Fakulty elektrotechnické ČVUT a spolupracoval též s dalšími vysokými školami a zahraničními akademickými institucemi. Věnuje se problematice evropského práva v oborech elektronických komunikací a mediální problematiky.


Byl jmenován a zvolen členem a čestným členem zahraničních vědeckých a učených společností a je držitelem několika zahraničních vyznamenání. Uveden v referenčních a biografických publikací („Who's Who“) v Británii, USA a Belgii. V roce 2007 obdržel u příležitosti životního jubilea mezinárodní ocenění.


Za sbírku básní vydanou v Londýně obdržel v roce 1998 Cenu Karla Hynka Máchy a v roce 2002 Cenu císaře Rudolfa II. Nositel ceny Masarykovy společnosti (1997). Má celoživotní zálibu ve výtvarném umění. Jeho obrazy jsou v mnoha galeriích a soukromých sbírkách po celém světě. Autor řady publikací v oboru, několika sbírek básní a knih humoristických povídek.


V roce 1998 byl spoluzakladatelem České asociace kabelových komunikací, v roce 2007 přejmenované na Českou asociaci elektronických komunikací. V letech 1999 – 2019 stál v jejím čele jako prezident občanského sdružení a předseda zapsaného spolku. Za vynikající zásluhy o rozvoj a světové uznání sektoru elektronických komunikací České republiky, jakož i spolku, jej představenstvo u příležitosti 20. výročí založení ČAEK prohlásilo doživotním čestným předsedou.


Po skončení funkčního období, 28. února 2019, se pohotově a neprodleně nadsvětelnou rychlostí odebere do svého venkovského sídla, kde se cele oddá malířské tvorbě, literatuře, genealogii, astronomii a studiu kanonického a anglosaského práva, jakož i zkoumání endemických druhů flóry a fauny v Železných horách a přemítání o kvantové teorii gravitace.


 


23. prosince 2018


 


 


Členská schůze ČAEK, která se konala 30. ledna 2019 v Praze, svým usnesením poděkovala předsedovi spolku JUDr. Zdeňku Vaníčkovi za dvacetileté úspěšné vedení asociace a ocenila jeho činnost jako předsedy a osobní přínos pro asociaci a sektor elektronických komunikací v České republice. 


30. ledna 2019

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…