23. (mimořádná valná hromada)

9 /11
9/9/2011

Usnesení 23. (mimořádné) valné hromady České asociace elektronických komunikací o. s. konané v září 2011


  


 


1.   23. (mimořádná) valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 5. – 9. září 2011 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení.


 


2.   Valná hromada potvrdila usnesení 4/2011 zasedání představenstva 16. června 2011 a 5/2011 zasedání představenstva 23. srpna 2011 a (2.1.) zvolila: (a) do funkce člena představenstva Petra Josefiho a (b) členy dozorčí rady Zdeňka Brabce, Marka Rotrekla, Jana Stárka, Pavlu Tloušťovou a Karla Žaluda; (2.2) vzala na vědomí rezignaci Petra Josefiho na funkci člena dozorčí rady.


 


3.   Valná hromada schválila výdaje o. s. za 1. pololetí 2011.


 


4.   Valná hromada ukládá představenstvu, aby do 31. října 2011 stanovilo termín konání příští řádné valné hromady.


 


 


Zdeněk Vaníček


prezident občanského sdružení


Česká asociace elektronických komunikací


 


 


V Praze dne 5. září 2011

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…