Nový evropský „Kodex pro elektronické komunikace“ sjednotit digitální trh

6 /18
2/6/2018

Nový evropský „Kodex pro elektronické komunikace“ má sjednotit digitální trh


Z konference České asociace elektronických komunikací z.s.


v Praze dne 31. května 2018


 


Evropská unie se připravuje na éru připojení s velmi vysokou rychlostí a širokým pokrytím, kterou s sebou přinesou technologie příští generace, jako je například technologie 5G. „Unie se proto připravuje výrazně změnit dosavadní společná pravidla pro regulaci telekomunikací. Činí tak prostřednictvím „Kodexu pro elektronické komunikace“, který je součástí návrhu nové směrnice Evropského parlamentu a Rady a má nahradit současný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací v EU,“ vysvětluje Zdeněk Vaníček, předseda České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK).


Proces schvalování „Kodexu“ nyní v EU finišuje, tato norma bude představovat jednu ze zásadních legislativních a právních iniciativ tzv. jednotného digitálního trhu. „Jeho finální podoba zásadním způsobem ovlivní rozvoj digitalizace v evropském prostoru, například rozvoj 5G sítí, Průmyslu 4.0 i dalších oblastí, které s tímto úzce souvisí, například Internet věcí, autonomní vozidla, smart cities a podobně…“, dodává Zdeněk Vaníček. Nová pravidla mají začít platit nejdříve v roce 2020, vše se bude odvíjet od průběhu legislativního procesu v Evropském parlamentu.


ČAEK se vzhledem k chystaným změnám i složité situaci na domácím telekomunikačním trhu rozhodla uspořádat 31. května 2018 v Praze v hotelu Don Giovanni speciální odbornou konferenci - odborný seminář k problematice „Kodexu pro elektronické komunikace“, v úzké spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Účast přijala řada odborníků (seznam vystupujících viz níže.)


Výběr hlavních bodů z jednání konference


Kodex bude velmi rozsáhlým a komplexním právním předpisem. Konference, uspořádaná ČAEK, se proto zabývala hlavně zásadními praktickými body, se kterými se budou muset po zavedení této rozsáhlé právní úpravy vypořádat hráči na českém trhu elektronických komunikací. Jsou jimi:


1. Plná harmonizace ochrany uživatelů a zahrnutí „nových“ poskytovatelů (WhatsApp, Skype, Viber)


Služby založené na přístupu k internetu a interpersonální komunikační služby založené na číslech (např. Skype, Viber apod.) budou muset v budoucnu dodržovat požadavky na ochranu koncového uživatele, a to nejen smluvní, ale např. i umožnění telefonátů na tísňové linky. Jistým paradoxem současnosti je, že starší technologie, například poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM, jsou regulovány silně, modernější aplikace, jmenovat lze právě Viber, umí poskytnou obdobné služby, konkrétně hlasové, ale regulace v takovém rozsahu se na ně nevztahuje.


2. Posílení pozice operátorů vs. ochrana investic v pravomoci regulátora


Kodex navrhuje delší dobu trvání licence, vyšší pravděpodobnost obnovy a větší konzistentnost v proceduře jejich udělování, což by mělo motivovat operátory k dalším investicím do nových a lepších služeb. Na druhou stranu Kodex ukládá operátorům vyšší povinnosti pokrytí oblastí jejich službami, a s tím se budou muset nějak vyrovnat.


3. Právo na přístup k připojení, digital exclusion areas


Kodex stanoví povinnost členských států zajistit cenovou dostupnost funkčního přístupu k službám funkčního širokopásmového internetového připojení a hlasových komunikačních služeb alespoň v pevném místě pro všechny koncové uživatele. Doposud se věnovala v této oblasti pozornost hlavně handicapovaným uživatelům, nyní by se však mělo právo přístupu k základním službám mělo týkat široké populace. Vyvstává obvyklá otázka – kdo se bude podílet na nutném hrazení alespoň části nákladů, které to vyvolá? Stát, operátoři, nebo se o tuto povinnost podělí?


4. Celoevropské řízení kmitočtového spektra


Trh je v Evropě již dostatečně konkurenční, ale zato stále velmi roztříštěný. Některé názory směřují k regulaci a stanovení terminačních cen na úrovni Evropské komise (EK), jiní kritizují nedávnou regulaci mezinárodních volání po Evropě a propagují směrování k deregulaci. Právní nejistotu ohledně využití spektra může zvýšit i možnost EK přijmout kdykoli jakékoli přechodné opatření za účelem prodloužení či zkrácení doby trvání práv bez ohledu na dobu platnosti, která může být až 25 let.


5. Harmonizace pravomocí národních regulátorů a pozice EK


Návrh Kodexu posiluje roli národních regulátorů stanovením jejich minimálních pravomocí a silnější nezávislostí. Členské státy by neměly ukládat žádné další nebo samostatné požadavky na oznamování.                                                                    


 


Závěrem lze dodat, že Evropská komise velmi kriticky hodnotí stav jednotného trhu v segmentu elektronických komunikací. Z provedených studií v minulých letech vyplynulo, že nejsou poskytovány téměř žádné panevropské služby elektronických komunikací. Vytvoření jednotného digitálního trhu je však hlavním cílem EK, proto návrh nového regulačního rámce obsahuje řadu nástrojů s cílem odstranit roztříštěnost předpisů či zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu. Například jednotný přístup ke správě rádiového spektra, odstranění roztříštěnosti předpisů, nebo zajištění rovných podmínek pro všechny účastníky trhu.


Seznam hostů a řečníků konference:


 


Jaromír Novák – předseda Rady ČTÚ


Zdeněk Vaníček předseda ČAEK


 


Martin Jiránek – poslanec, předseda Podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, Poslanecká sněmovna PČR


Jaroslav Zajíček – velvyslanec, zástupce stálého představitele ČR při EU, stálý představitel ČR


v COREPER I


Ondřej Malý – náměstek člena vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu


 


Vladimír Kešjar – předseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská republika


Ervin Kajzinger – Co-chair, Regulatory Framework Expert Working Group at BEREC, Maďarsko


Ignacy Swiecicki – Head of Unit International Telecommunications Policy, Ministry of Digital Affairs, Polsko


Marek Ebert – ředitel sekce regulace, ČTÚ


Petra Holubičková – attaché pro telekomunikace, poštovní služby a Galileo, Stálé zastoupení ČR při EU


 


Karel Šimka – soudce Nejvyššího správního soudu, předseda senátu


Radim Polčák - vedoucí Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity


Luděk Schneider – ředitel odboru elektronických komunikací, MPO


Eva Martinicová – Senior Public Affairs Specialist, T-Mobile Czech Republic a.s.


Jan Diblík – partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář


 


Tiskovou zprávu připravil © Evžen Staněk


 


Zdeněk Vaníček


předseda a statutární zástupce


zapsaného spolku ČAEK


 


 


V Praze dne 2. června 2018


 

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…