ČAEK Kongres 2012

2 /12
16/2/2012

Česká asociace elektronických komunikací o. s. zahájila přípravy Kongresu ČAEK 2012 s mezinárodní účastí, který se uskuteční 25. dubna 2012 v hotelu Crowne Plaza Prague.


Kongres ČAEK 2012 zahájí Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications, a Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Maximální užitek širokopásmových služeb – vzkaz představitelů průmyslu elektronických komunikací, vysílání a převzatého vysílání státní správě” uvede člen Národní ekonomické rady vlády, ekonom Petr Zahradník. Účast v besedě potvrdil rektor ČVUT v Praze prof. Václav Havlíček.


 


„Maximální užitek širokopásmových služeb – vzkaz představitelů průmyslu elektronických komunikací, vysílání a převzatého vysílání státní správě,“ tímto tématem se bude zabývat poslední diskusní panel chystané mezinárodní konference, pořádané v rámci letošního kongresu České asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK). Konference se koná 25. dubna 2012 v hotelu Crowne Plaza v Praze - Dejvicích.


 


„V souvislosti s připravovanou aukcí kmitočtů se v současné době mluví zejména o mobilním širokopásmovém připojení k síti Internet prostřednictvím přenosných zařízení. Nemělo by se však zapomínat ani na rozvoj pevných sítí. Přestože již bylo mnohokrát konstatováno, že dobrý přístup k širokopásmovému připojení podporuje konkurenceschopnost mnoha odvětví, v Evropské unii stále nedochází ke shodě jak účelně podpořit rozvoj sítí a služeb,“ říká prezident ČAEK Zdeněk Vaníček.


 


Bohužel i v ČR další rozšiřování širokopásmových služeb spíše stagnuje a to i z hlediska příznivějšího vývoje cen. Stát novými pravidly umožnil vstup konkurence na místní trh. Nový vítr do telekomunikačních služeb zde ale spíše přinášely různé soukromé subjekty, které přicházely s něčím novým. Dlouhodobá státní politika na podporu nových komunikačních technologií nesehrála tak výraznou roli, jak by bylo třeba. „Je samozřejmě vždy otázkou, nakolik je zasahování státu do trhu žádoucí,“ míní Vladimíra Chlandová, předsedkyně představenstva ČAEK, „nicméně o koncepci rozvoje je určitě nutno diskutovat, je třeba mít představu, kam chce česká ekonomika v následujících letech dojít.“ 


 


Program


 


Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání


08.00 – 09.15 Ranní káva před zahájením konference • registrace účastníků


Sponzoruje:  České Radiokomunikace
09.15 – 10.00  Zahájení konference ČAEK • přivítaní:  Zdeněk Vaníček, prezident ČAEK o. s., Ondřej Zach - Senior Vice President, Programming & Acquisition HBO Central Europe, Executive Director & jednatel HBO Česká republika, spol. s r.o. • úvodní projev a zahájení konference – Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications

 • Igor Němec – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
10.00 – 11.00  Panelová diskuze I


Digitální Česko a reforma evropského předpisového rámce pro sítě a služby elektronických komunikací • Usnesení vlády České republiky ze dne 19. ledna 2011 č. 50, o Státní politice v elektronických komunikacích – Digitální Česko, kterým vláda schválila Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko.

 • Rozvojová kritéria v přídělech rádiových kmitočtů v pásmu 790 – 862 MHz, ve smyslu bodu 6.2 Státní politiky v elektronických komunikacích.

 • Reforma předpisového rámce pro elektronické komunikace ve světle stanovisek EP, Rady a Komise a novely zákona o elektronických komunikacích

 • Sepětí a rozsah ochrany hospodářské soutěže v regulovaném prostředí elektronických komunikací

 • Ochrana soukromí a svět elektronických komunikací • Úvodní slovo:  Jan Duben – ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Účastníci: Pavel Dvořák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, Ladislav Mikuš – předseda Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky, Hynek Brom – I. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Hervé Dupuy – zástupce vedoucího Unit B2 (implementace předpisového rámce), Evropská komise, DG Information Society and Media

 • Moderuje: Libor Kudláček
11.00 – 12.00  Komerční prezentace • 11.00  - 11.20 Film Europe – Ivan Hronec

 • 11.20 – 11.40 Iko Cable – Erika Luzsicza

 • 11.40 – 12.00 TV consulting
12.00 – 13.15  Panelová diskuze II


Otázka „pirátských“ aktivit v prostředí Internetu • Účastníci: Gary Waller – poslanec Britského parlamentu (1979-97), bývalý předseda, Conservative Technology Forum, zastupitel Rady hrabství, Epping Forest District Council, London Olympic Ambassador, Martin Maisner – advokát a partner ROWAN LEGAL, člen české ČAK, slovenské SAK a mezinárodní advokátní komory IBA, specialista na právo IT a otázky kybernetické bezpečnosti, mezinárodní rozhodce a člen rozhodčích institucí (RSHKAK, ASA, LCIA), viceprezident pro vnější vztahy ČSSI (České společnosti pro systémovou integraci ), člen MULTILAW – mezinárodní asociace nezávislých advokátních kanceláří, Petra Smolíková – zástupkyně ředitele úřadu, Ministerstvo kultury, Markéta Prchalová – ředitelka České protipirátské unie, Karel Žalud– vedoucí právního oddělení, UPC Česká republika, Josef Šlerka – vedoucí oboru, Studia nových médií FF UK

 • Moderuje: Jiří Peterka
13.15 – 14.15 Buffet Lunch
14.30 – 15.30  Panelová diskuze III


Audiovizuální mediální služby a ochrana obsahu, návrh zákona o audiovizi • kolektivní správa autorských práv a její problémy

 • připravovaná právní úprava dotýkající se oblasti autorských práv

 • návrh zákona o audiovizi

 • kinematografie • Účastníci:  Pavel Zeman – ředitel odboru autorského práva, Ministerstvo kultury, Jiří Šenkýř – člen, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Richard Klouček – UPC Česká republika, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Antonín Hedrlín – advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK

 • Moderuje: Miloslav Kučera


15.30 – 16.00  Odpolední káva v konferenčním foyer


Sponzoruje: TV5Monde
16.00 – 16.30  Komerční prezentace
16.30 – 17.45  Závěrečná panelová diskuze


Maximální užitek širokopásmových služeb – vzkaz představitelů průmyslu elektronických komunikací, vysílání a převzatého vysílání státní správě • Úvodní slovo: Ekonomická situace a  nástroje a politiky na podporu ICT v EU

 • Petr Zahradník – projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, člen Národní ekonomické rady vlády • Účastníci: Prof. Václav Havlíček – rektor Českého vysokého učení technického v Praze, Václav Bartoň – generální ředitel, UPC Česká republika, s.r.o., Jakub Chytil – člen představenstva, Telefónica Česká republika, Ondřej Zach – Senior Vice President, Programming & Acquisition HBO Central Europe, Executive Director & jednatel HBO Česká republika, spol. s r.o. • Moderuje: Libor Kudláček
17.45  Shrnutí konferenčního jednání a závěrečné slovo prezidenta ČAEK
18.00  Číše vína – Vin d‘Honneur


Sponzoruje: itself
18.30  Udělení Výročních cen ČAEK o. s. za rok 2011 • Moderuje: Evžen Staněk
do 21.00  Závěrečná recepce pro účastníky výroční konference a pozvané hosty


Sponzoruje:  IKO Cable
Závěr Kongresu ČAEK o. s. 2012
Konferenční sál sponzoruje:     Film Europe
Konferenční tašky sponzoruje:   EuroSport


 


 

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…