14. výroční konference ČAEK

4 /13
23/4/2013

Česká asociace elektronických komunikací o. s. uspořádá dne 23. dubna 2013 v hotelu Crowne Plaza Prague 14. výroční konferenci s mezinárodní účastí.


 


Hlavním tématem výroční konference bude


Svět elektronických komunikačních sítí a služeb, vysílání a nových výzev


 


Další témata výroční konference se budou týkat například aktuálních otázek v oblasti právní úpravy elektronických komunikací, novely autorského zákona, vývoje evropského telekomunikačního sektoru a jak na něj reagovat v souvislosti s jeho regulací a jiných námětů i událostí v sektoru elektronických komunikací a dalších klíčových témat současných elektronických komunikací v ČR i ve světě. 


 


Konferenci zahájí Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications, a Dr. Marianne Klingbeil, zástupkyně generálního tajemníka Evropské komise


 


 


S úvodními projevy v zahajujícím bloku vystoupí:


Fabio Colasanti, prezident International Institute of Communications. Tato významná osobnost mezinárodní telekomunikační sféry se bude ve svém projevu zabývat otázkami vývoje evropského telekomunikačního sektoru. Druhým klíčovým tématem jeho projevu bude vývoj regulačních opatření v této oblasti. Regulace v mnoha případech není vždy schopna postihnout všechny aspekty rychle se vyvíjejícího telekomunikačního trhu. Jsou nutné její další podstatné změny? Na tyto otázky se bude snažit odpovědět ve svém projevu Fabio Colasanti.


S projevem vystoupí i Dr. Marianne Klingbeil – zástupkyně generálního tajemníka Evropské komise. Její téma dnes oslovuje všechny členské země EU. Nazývá se: Lepší a přehlednější tvorba politiky v Evropské unii.


Chris Hutchins, Vice President European Policy, Liberty Global B. bude přednášet o “Úloze hospodářské soutěže v oblasti infrastruktury v podpoře investic a inovací pro Evropu.“ Evropský trh je formován jak vlastním konkurenčním a technologickým vývojem, tak snahou Bruselu i národních vlád o jeho spravedlivou regulaci. Tváří tvář mnoha dalším vlivům, například agresivní asijské konkurenci, jsou tyto snahy ne vždy úspěšné. Regulační orgány, svázány legislativou, nemají vždy potřebnou pružnost a možnost předvídat překotný vývoj. Prudká hospodářská soutěž však přináší nejen nové technologie a služby, ale i příznivější ceny pro široké spektrum uživatelů, které se stále rozšiřuje.


Dr. Simon Moores – Managing Director, Zentelligence (Research) Ltd a místopředseda Conservative Technology Forum (UK), přednese téma, které může být velmi zajímavé i v našem prostředí: Rozvoj egovernmentu a superrychlého broadbandu V Británii. Futurista, se zaměřením na odvážné inovace a jejich důsledky, je oblíbeným konferenčním řečníkem a předsedou výročních mezinárodních eCrime kongresů. Bývalý 'Technology Ambassador' britské vlády a předseda výzkumné skupiny, Simon Moores vystupuje na odborných fórech a předsedá mnoha britským a mezinárodním konferencím.


14. výroční konferenci ČAEK 2013 zahájí Milan Urban, předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.


 


 


Partneři


 


Záštita ČVUT v Praze
Partneři UPC T-Mobile SES ASTRA SELF SERVIS Chello central europe


 
Sponzoři České Radiokomunikace EUROSPORT IKO Cable Telefónica Film Europe E! Pop of Culture Filmbox Mautilus


 
Mediální partneři satCentrum Parabola.cz Česká média Broadband TV News SCTE


 
Organizační podpora Cedupoint


 


Program


08.00 Otevření konferenčních prostor Registrace účastníků


Sponzoruje:   Astra
08.00 – 08.45   Ranní káva před zahájením konference


Sponzoruje:   České Radiokomunikace
09.15 Zahájení konference ČAEK a úvodní vystoupení


Sponzoruje:   Film Europe • Zdeněk Vaníček – prezident ČAEK o. s.

 • Igor Němec  předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • Prof. Václav Havlíček – rektor Českého vysokého učení technického v Praze

 • Vladimíra Chlandová – předsedkyně představenstva ČAEK o. s.


09.30 • Fabio Colasanti – prezident International Institute of Communications Kam se ubírá evropský telekomunikační sektor? Je zapotřebí přizpůsobit regulační přístup?

 • Dr. Marianne Klingbeil – zástupkyně generálního tajemníka Evropské komise Lepší a přehlednější tvorba politiky v Evropské unii 

 • Dr. Simon Moores – Managing Director, Zentelligence (Research) Ltd, místopředseda Conservative Technology Forum (UK) Rozvoj e-governmentu a superrychlého broadbandu v Británii


11.20


Chello First Class


Moderuje: • Libor Kudláček
11.30 – 12.45   Komerční prezentace • IKO Cable |15′

 • FILM EUROPE |10′

 • SES ASTRA |20′

 • CHANNELS |10′


Moderuje: • Evžen Staněk
12.45 – 13.45   Aktuální otázky v oblasti právní úpravy elektronických komunikací


Panelová diskuze II


Sponzoruje:   T-Mobile


Úvodní slovo: • Marek Ebert  náměstek předsedy Rady a ředitel sekce regulace Českého telekomunikačního úřadu


Účastníci: • Zuzana Chudomelová – ředitelka odboru elektronických komunikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Josef Prokeš – ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Jakub Chytil – člen představenstva, ředitel, Právní a regulatorní záležitosti, tajemník společnosti, Telefónica Czech Republic, a.s

 • Miroslav Uřičař  General Counsel, Legal, Regulatory & External Affairs, T-Mobile Czech Republic a.s.

 • Martin Cach – manažer ochrany osobních údajů, UPC


Moderuje: • Tomáš Nielsen
 13.45 – 14.45   Buffet Lunch


Sponzoruje:   UPC
15.00 – 16.00   Internet po konferenci WCIT-12 v Dubaji


Panelová diskuze III


Sponzoruje:   Mautilus


Úvodní slovo: • Annelies Vrbová  odbor elektronických komunikací, Ministerstvo průmyslu a obchodu


Účastníci: • Ondřej Filip  výkonný ředitel sdružení CZ.NIC

 • Petr Zeman  ředitel odboru mezinárodních vztahů, Český telekomunikační úřad

 • Mike Corkerry  výkonný ředitel, EMEA Government Affairs, AT&T


Moderuje: • Jiří Peterka
16.00 – 16.30   Nové horizonty pozemních digitálních sítí • digitalizace rozhlasového vysílání

 • nová generace digitálního televizního vysílání • Marcel Procházka  České Radiokomunikace
16.30 – 17.45   K novele autorského zákona


Závěrečná panelová diskuze


Sponzoruje:   E! Pop of Culture


Úvodní slovo: • Pavel Zeman  ředitel odboru autorského práva, Ministerstvo kultury (ev. Adéla Faladová zástupkyně ředitele odboru)


Účastníci: • Martin Maisner – advokát a partner ROWAN LEGAL

 • Antonín Hedrlín  advokát, čestný předseda dozorčí rady ČAEK o. s.

 • Petr Josefi  Senior manažer právních služeb, T-Mobile

 • Karel Žalud  vedoucí právního oddělení, UPC

 • Ivan Hronec  předseda a CEO, FILM EUROPE Media Company

 • Tomáš Kroupa - Telefónica Czech Republic, a.s.


Moderuje: • Libor Kudláček
17.45 – 18.00   Shrnutí konferenčního jednání a závěrečné slovo prezidenta ČAEK


Udělení Výročních cen ČAEK o. s. za rok 2012
18.00 – 21.00   Závěrečná recepce pro účastníky výroční konference a pozvané hosty


Sponzoruje:   Itself 


 


 

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…