Asociace změnila název

10 /07
29/10/2007

Česká asociace elektronických komunikací z. s. občanské sdružení založené dne 18. prosince 1998 v Praze zapsaný spolek podle ustanovení občanského zákoníku ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 9719 vedena u Městského soudu v Praze


 


  


V Praze 29. října 2007                           


 


V  průběhu společenského podniku pro partnery a zástupce státní správy, který Česká asociace kompetitivních komunikací uspořádala 23. října v rámci mezinárodních veletrhů Invex – Digitex, představitelé asociace oznámili změnu dosavadního názvu sdružení. Asociace bude nadále vystupovat pod jménem: 


 


ČESKÁ ASOCIACE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ o. s.


 


„Česká asociace elektronických komunikací o. s. (ČAEK) tím jednak uvedla svůj název do souladu s ustanovením zákona (č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony), jednak chce, aby nový název přesněji vystihoval charakter činnosti členů asociace,“ vysvětluje prezident ČAEK Zdeněk Vaníček.


„Asociace vznikla na sklonku roku 1998, původně jako sdružení provozovatelů kabelových systémů. S postupující konvergencí se k ní připojily další subjekty zajišťující sítě elektronických komunikací a poskytující širokopásmové služby, proto v roce 2001 změnila poprvé svůj název,“ dodává Vladimíra Chlandová, předsedkyně představenstva ČAEK. „Nyní jsme dospěli do stadia, kdy se asociace vyjadřuje ke všem důležitým otázkám v oboru elektronických komunikací a z tohoto důvodu mimořádná valná hromada rozhodla znovu změnit jméno a přiblížit tak ČAEK k náplni činnosti v roce 2008 a v průběhu českého předsednictví v Radě EU v roce 2009,“ dodává Vladimíra Chlandová.


Poslední valná hromada ČAEK schválila kromě nového názvu asociace zaměření činnosti na roky 2008 a 2009. Za nejdůležitější úlohu asociace pokládá proces transpozice revidovaného předpisového rámce elektronických komunikací (který má Komise vyhlásit 13. listopadu 2007) a nové směrnice o službách audiovize (dosavadní směrnice o „televizi bez hranic), kterou do konce roku schválí Evropský parlament. „Cílem činnosti ČAEK je dosažení souladu českého právního řádu s evropským právem. Za své hlavní partnery v této snaze ČAEK považuje Asociaci provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a Asociaci provozovatelů mobilních sítí, které přesvědčivě prokázaly vynikající erudici a vizi v daných segmentech elektronických komunikací,“ říká prezident ČAEK Zdeněk Vaníček. „ČAEK bude proto všemožně podporovat úzkou a dělnou spolupráci s těmito asociacemi a hledat s nimi společná řešení všech otázek prvořadého zájmu,“ dodává Vaníček.


Za hlavní problém v současnosti ČAEK pokládá nekoncepční  ustanovení některých schválených a navrhovaných právních předpisů, která jsou v rozporu s evropským právem a brzdí rozvoj služeb především na úseku převzatého vysílání. V této souvislosti bude ČAEK úzce spolupracovat s evropskými partnery a s Evropskou komisí.


                                                                                                              


O asociaci ČAEK


 


Česká asociace elektronických komunikací o.s.  sdružuje provozovatele sítí elektronických komunikací a poskytovatelů širokopásmových služeb, kabelové komunikační společnosti, poskytovatele programů, dodavatele komunikačních technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní komunikační infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, BT Global Services, SELF servis a SATT. Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů a pozorovatelů z České republiky a ze zahraničí. Zastupuje provozovatele kabelových systémů FCA, NEMSAT, KT Klášterec nad Ohří a ELTRIS.


ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (nyní UPC). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do října roku 2007 pod názvem Česká asociace kompetitivních komunikací.


ČAEK od svého založení aktivně působí v asociaci CABLE EUROPE (Evropské asociaci kabelových komunikací - www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce 1955 anavazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951.


 

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…