30. (mimořádná) valná hromada * červen 2014

6 /14
27/6/2014

Usnesení 30. (mimořádné) valné hromady


České asociace elektronických komunikací z. s.


 


konané ve dnech 20. - 27. června 2014 per rollam


  


 


1.   30. (mimořádná) valná hromada ČAEK z. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 20. – 27. června 2014 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo zapsaného spolku usnesením 5/2014 zasedání dne 19. června 2014.


 


2.   Valná hromada zvolila Michala Frankla a Filipa Švába členy představenstva. Vzala na vědomí rezignaci Davida Vosky na funkci člena představenstva ke dni 19. června 2014.


 


3.   Valná hromada zvolila členy nové Rady (dozorčí rady) ve složení:


Antonín Hedrlín, Marcel Procházka, Marek Rotrekl, Jan Stárek, Jiří Šuchman, Karel Žalud.


 


4.   Valná hromada schválila na základě usnesení 29. valné hromady dne 23. ledna 2014, bod 7., upravený rozpočet na rok 2014 a jednotlivé položky těchto výdajů.


 


 


 


 


Zdeněk Vaníček


 


prezident ČAEK z. s.

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…