29. valná hromada

1 /14
23/1/2014

Usnesení 29. valné hromady


České asociace elektronických komunikací o. s.


 


konané dne 23. ledna 2014 v Praze


  


 


1.   29. valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala dne 23. ledna 2014 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení písemnou pozvánkou ze dne 2. ledna 2014 (č. j. 1588/1-14/C).


 


2.   Valná hromada:


 


2.1.      Schválila zprávu prezidenta asociace o činnosti ČAEK o. s. v roce 2013.


 


2.2.      Schválila zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2013.


 


2.3.      Schválila program činnosti v roce 2013 a výhled akcí na rok 2014.


 


2.4.      Schválila rozpočet asociace na rok 2014, včetně závěrečného účtu za rok 2013 a výše členských příspěvků na rok 2014.


 


2.5.      Vzala na vědomí platné usnesení 28. (mimořádné) valné hromady v prosinci 2013.


 


3.   Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Tomáše Chadzivasilise na funkci člena představenstva a Pavly Tloušťové na funkci členky dozorčí rady k 31. prosinci 2013.    


 


4.   Valná hromada udělila výroční ceny ČAEK o. s. za rok 2013:


 


 


·         Václavu Bartoňovi,


 


zakládajícímu a zasloužilému členu ČAEK o. s., bývalému předsedovi představenstva ČAEK o. s., významnému představiteli odvětví širokopásmových služeb a převzatého vysílání, bývalému generálnímu řediteli společnosti UPC Česká republika s.r.o.


 


 


5.   Valná hromada ukládá prezidentu asociace, aby na základě jednání valné hromady předložil příštímu zasedání představenstva v roce 2014 návrh programu činnosti asociace v roce 2014 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů a zajištění 15. výroční konference ČAEK 2014 dne 23. dubna 2014.


  


6.   Valná hromada ukládá představenstvu, aby podle zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky (§ 3048 občanského zákoníku), uvedlo Stanovy ČAEK o. s. do souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, týkajícími se spolku.


 


7.   Valná hromada ukládá prezidentu asociace, aby do konce 1. pololetí 2014 předložil představenstvu návrh upraveného rozpočtu na rok 2014 s přihlédnutím k výsledkům hospodaření v tomto období.


 


8.   Valná hromada ukládá všem členům, přidruženým členům, představenstvu, dozorčí radě a všem ostatním pracovním složkám, aby v maximální míře podpořili přípravu a zdárný průběh 15. výroční konference ČAEK 2014 dne 23. dubna 2014 v hotelu Crowne Plaza Prague v Praze.


 


 


Ověřovatelé valné hromady:                       Peter Link


 


                                                             Karel Žalud


       


 


 


 


 


Zdeněk Vaníček


prezident občanského sdružení


Česká asociace elektronických komunikací


 


 


 


V Praze dne 23. ledna 2014

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…