25. valná hromada ČAEK o. s.

1 /12
26/1/2012

Usnesení 25. valné hromady České asociace elektronických komunikací o. s. konané dne 26. ledna 2012 v Praze


  


 


1.   25. valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala dne 26. ledna 2012 v Praze. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení písemnou pozvánkou ze dne 2. ledna 2012 (č. j. 1459/2-12/C).


 


 


2.   Valná hromada:


 


2.1.      Schválila zprávu prezidenta asociace o činnosti ČAEK o. s. v roce 2011.


 


2.2.      Schválila zprávu předsedy dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2012.


 


2.3.      Schválila program činnosti na rok 2012 a potvrdila dokument „OKRUHY SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ V ODVĚTVÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ A SLUŽEB A V PŘÍBUZNÝCH OBORECH * HLAVNÍ ÚLOHY ROKU 2011“, přijatý 21. valnou hromadou 20. ledna 2011, jako základní směrnici pro činnost ČAEK o. s. v roce 2012.


 


2.4.      Schválila rozpočet asociace na rok 2012.


 


2.5.      Schválila závěrečný účet za rok 2011.


 


 


 


3.   Valná hromada vzala na vědomí změny ve složení představenstva a dozorčí rady schválených 22. a 23. (mimořádnou) valnou hromadou a usnesení 22., 23. a 24. (mimořádné) valné hromady.


 


       


4.   Valná hromada udělila výroční ceny ČAEK o. s. za rok 2011.


 


 


 


5.   Valná hromada uložila představenstvu, aby dokončilo revizi stanov a předložilo její výsledek ke schválení mimořádné valné hromadě.


 


6.   Valná hromada uložila prezidentu asociace, aby na základě jednání valné hromady předložil příštímu zasedání představenstva v roce 2012 návrh programu činnosti asociace v roce 2012 se zaměřením na základní zájmy a potřeby členů a přidružených členů ČAEK a s přihlédnutím ke schválenému dokumentu „Okruhy společných zájmů v odvětví elektronických komunikací a příbuzných oborech – hlavní úlohy roku 2011 a roku 2012“.


 


7.   Valná hromada uložila všem členům, přidruženým členům, představenstvu a dozorčí radě, aby se v maximální míře podíleli na hladké přípravě a zdárném průběhu Kongresu ČAEK 2012 v Praze dne 25. dubna 2012.


 


 


Ověřovatelé valné hromady: Jan Dašovský; Peter Link


       


 


Zdeněk Vaníček


prezident občanského sdružení


Česká asociace elektronických komunikací


 


 


V Praze dne 26. ledna 2012

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…