24. (mimořádná) valná hromada

12 /11
8/12/2011

1.   24. (mimořádná) valná hromada ČAEK o. s. (dále jen „valná hromada“) se konala ve dnech 1. – 8. prosince 2011 per rollam. Na základě článku 4.3. Stanov ČAEK o. s. ji svolalo představenstvo občanského sdružení.


 


2.   Valná hromada zvolila na základě návrhu představenstva ze dne 11. října 2011 prezidenta občanského sdružení na období od 1. ledna 2012 do 31. prosince.


 


3.   Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2012.


 


4.   Valná hromada vzala na vědomí výsledky voleb předsedy a místopředsedy dozorčí rady.


 


5.   Valná hromada uložila představenstvu, aby svolalo 25. řádnou valnou hromadu dne 26. ledna 2012 v Praze.


 


 


Zdeněk Vaníček


prezident ČAEK o. s.

21/5/2019

19. výroční konference 20. května 2019

V pondělí 20. května 2019 se v hotelu Don Giovanni v Praze konala 19. výroční konference, kterou Česká asociace elektronických komunikací pořádala ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a za podpory IFC Media. Letošní seminář se zaměřil na téma "Jak vybudovat gigabitovou společnost v České republice." Programem provázel jako již tradičně…

14/3/2019

Představenstvo zapsaného spolku

10. členská schůze ČAEK dne 30. ledna 2019 zvolila za členy představenstva zapsaného spolku:  Mgr. Michala Frankla, Ing. Miloše Koděru, Bc. Michala Mizeru, JUDr. Martina Orgoníka, Ing. Marcela Procházku, Mgr. Kateřinu Rufer, Mgr. Filipa Švába. 30. ledna 2019

7/3/2019

Česká asociace elektronických komunikací oslavila dvacet let

Ve středu 6. března 2019 oslavila Česká asociace elektronických komunikací v prostorách Žižkovské televizní věže své dvacáté výročí působení v oblasti elektronických komunikací. V průběhu slavnostního večera poděkovali zástupci asociace všem, kteří svou prací přispívali a přispívají k  činnosti asociace. Místopředseda spolku Miloš Koděra a…